ANBI status

Stichting Atelier van Licht

RSIN/fiscaal nummer: Is 851761379

adres: Overtoom 432-I, 1054 JV Amsterdam

De stichting heeft ten doel:

Het ontwikkelen en realiseren van het Atelier van Licht als:

onderzoeks- en experimenteerruimte voor jonge kinderen en hun (groot)ouders, leerkrachten en begeleiders over het onderwerp Licht gezien vanuit natuurwetenschappelijke en kunstzinnige invalshoek;

onderzoeks- en experimenteerruimte voor kunstenaars, natuurwetenschappers en ontwikkelingspsychologen / onderwijskundigen ten behoeve van het creatieve leerproces van jonge kinderen;

documentatie-, studie- en netwerkcentrum over 'creative learning'en over de rol die kunst en wetenschap spelen in het leerproces van jonge kinderen.

Bestuur stichting:

Theo Kemperman, voorzitter; bioloog en cultureel ondernemer

José Schiphorst, penningmeester; econoom, v/h bestuurder zorgorganisatie

Jeroen Büchli, secretaris; internet communicatie expert en filmwetenschapper

Femius Koenderink, bestuurslid; natuurkundige, wetenschapper FOM Instituut AMOLF,  en hoogleraar Institute of Physics, Universiteit van Amsterdam.

Nicky Zwaan, bestuurslid; beeldend (licht)kunstenaar

Paul van Geert, bestuurslid; hoogleraar ontwikkelingspsychologie RUG en voorzitter consortium zeven universiteiten TalentenKracht

jaarrekening 2012

Activiteiten 2013

Beleidsplan 2013-2014

Bestuursreglement

Directiereglement

Zie voor beloning bestuurders: bestuursreglement, art. VI en voor beloning directie directiereglement, art. VII.